Prospekter/ informasjonsmemorandum (IM)

Finansmarkedet stiller svært strenge krav til sikkerhet og konfidensialitet, i tillegg til hurtige og presise leveranser. Med et spesialtrimmet apparat for styring, håndtering og produksjon av prospekter, selskapsanalyser, presentasjoner og periodiske rapporter får du den hjelpen du trenger hos oss.

Ved børsintroduksjoner er vi ofte en foretrukket leverandør av bankene, meglerne, advokater og selskaper.

Vår lange erfaring med slike produkter er din trygghet!