Tidsskrifter

TIDSSKRIFTER/ MEDLEMSBLADER/ INTERNAVIS/ KUNDEMAGASINER

Kjært barn har mange navn. Denne type publikasjoner kjemper en hard kamp om oppmerksomheten og målgruppens vilje til å avse av sin tid og vise ønsket engasjement. Derfor er det en forutsetning at kundepublikasjoner holder en god profesjonell standard. Både med valg av bilder og god design. Også av teknisk art, gjennom papirvalg og godt trykk.

Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å bidra. Vi tar oss uansett av layout og teknisk produksjon.